Xem video TẠI ĐÂY

Chuyển đến trang Giá / Cập nhật giá.

Nếu ô có màu đỏ, điều đó có nghĩa là Gói chính sách giá hoặc loại phòng bị đóng.

Mỗi ngày một lần
Để mở gói chính sách giá hoặc phòng chỉ cần di chuột qua ô và sau đó nhấn Control (CTRL) và Click Nhấp chuột cùng lúc. Thao tác này sẽ xóa trạng thái 'Đã đóng' màu đỏ và nếu bạn nhấp vào 'Lưu' sẽ mở ra gói chính sách giá hoặc phòng.

Cập nhật hàng loạt
Bạn có thể đóng gói chính sách giá/ loại phòng 'enmasse' tức là nhiều tháng một lần. Để thực hiện việc này, nhấp vào biểu tượng 'bút chì' bên cạnh Tên RatePlan và bạn sẽ nhận được tiêu đề Hộp thoại 'Cập nhật hàng loạt'

Chọn 'Mở / Đóng'
Chọn Gói chính sách hoặc loại phòng bạn muốn làm việc.
Chọn Phạm vi ngày bạn muốn chỉnh sửa.
Chọn 'Mở' hoặc 'Đóng' vào ngày thích hợp trong tuần
Nhấp vào 'Lưu'

Did this answer your question?