1 - Đăng nhập vào Vault tại https://portal.secure-online-booking.com/
Bạn sẽ thấy một cái gì đó như dưới đây:

2 - Nhấp vào nút "Nhấp vào đây để bật tin nhắn văn bản SMS".
3 - Nhập số điện thoại của bạn ở định dạng quốc tế. (+3538571958585)

4 - Nhấp Gửi.
5 - Bạn sẽ nhận được một tin nhắn văn bản (đến số bạn đã nhập) với mã bảo mật.
6 - Nhập số mã bảo mật vào trường trên trang xác minh số điện thoại.

7 - Nhấp Gửi.
8 - Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn một lần nữa.
9 - Bạn có thể cần nhận lại mã pin nếu bạn chưa chọn hộp "nhớ trình duyệt này"
10 - Đó là nó. Bây giờ khi bạn đăng nhập, bạn có thể có mã bảo mật được gửi qua văn bản bằng cách thay đổi tùy chọn trong trình đơn thả xuống.

Did this answer your question?