Chúng tôi kết nối với tills chạy phần mềm sau đây:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để kích hoạt kết nối. Điều này yêu cầu cài đặt dịch vụ Windows trên các máy tính và sẽ cần sự hợp tác từ nhà phân phối cho đến khi cung cấp quyền truy cập.

Did this answer your question?