Kể từ phiên bản 2.2, bạn có thể theo dõi tình trạng của một căn phòng để hỗ trợ người giúp việc nhà.

Một căn phòng có thể được đánh dấu là bẩn bằng cách nhấp vào nhãn của nó. Điều này sẽ thay đổi căn phòng để hiển thị màu đỏ với một cây chổi và biểu tượng tam giác cảnh báo để chỉ ra rằng nó bẩn.

Một căn phòng sẽ bị bẩn cho đến khi nó được đánh dấu bằng tay là sạch sẽ. Để đánh dấu một căn phòng là sạch sẽ, nhấp vào căn phòng bẩn và nó sẽ được đưa trở lại trạng thái sạch mặc định.

Tính năng này có thể thay đổi trong tương lai dựa trên phản hồi.

Did this answer your question?