Tính năng mới nhất cập nhật

Tổng quan ngắn gọn về các tính năng mới được thêm vào myguestdiary.com khi chúng được phát hành

Bui Phuoc Vu avatar
9 articles in this collection
Written by Bui Phuoc Vu

Voucher thông minh

Hướng dẫn nhanh để giúp bạn bắt đầu với Phiếu thông minh
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Mã khuyến mãi

Hướng dẫn nhanh để giúp bạn bắt đầu với Mã khuyến mại
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Đặt ngày Giải phóng phòng tạm tự động

Ngày giải phóng đặt phòng tạm tự động là gì và làm thế nào để chỉ định một ngày cho đặt chỗ.
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Tích hợp mô-đun sự kiện cho trang web của bạn

Hướng dẫn ngắn gọn về cách sử dụng tích hợp plug-and-play của chúng tôi cho trang web của bạn
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Sự kiện từ ứng dụng di động

Thông tin xung quanh Thêm sự kiện từ ứng dụng di động
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Sự kiện

Hướng dẫn nhanh để giúp bạn bắt đầu với Sự kiện
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Đánh dấu phòng bẩn/Sạch

Quản lý phòng trên nhật ký của bạn
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Kết nối EPOS

Chúng tôi kết nối với ai và bạn có thể nhận được thông tin ở đâu
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Bảng điều khiển và trình quản lý nhiệm vụ mới

Mục tiêu của bài viết này là cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh về hoạt động bên trong của bảng điều khiển và trình quản lý tác vụ…
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago