Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Phím tắt dễ dàng để quản lý và tạo đặt chỗ
Phím tắt dễ dàng để quản lý và tạo đặt chỗ

Giới thiệu về các tùy chọn menu 'bối cảnh' nhấp chuột phải và các phím tắt khác

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago
  • Nhấp chuột phải để thực hiện các hành động khi đặt phòng

  • Nhấp chuột phải vào nhật ký để tạo một đặt phòng mới

  • Dễ dàng tạo 'Đặt phòng nhóm'

  • Dễ dàng kéo và thả đặt 'Ô đặt phòng'

  • Xem thẻ tín dụng của khách từ màn hình 'đặt phòng bị hủy'

  • Màn hình Nhật ký đặt phòng 'Ô đặt phòng' có chiều cao lớn hơn đối với khách sạn có số lượng phòng nhỏ

  • Dễ dàng đánh dấu một đặt phòng là thanh toán

Nhấp chuột phải để thực hiện các hành động khi đặt phòng

Bạn có thể nhấp chuột phải vào một ô trên màn hình nhật ký để thực hiện các hành động có sẵn. Tùy thuộc vào trạng thái của mục đặt phòng, các tùy chọn menu sẽ thay đổi, ví dụ: thanh toán sẽ không có sẵn nếu khách đã trả phòng.

Nhấp chuột phải vào Ô trên nhật ký để tạo một đặt phòng mới

Bạn có thể tạo một đặt phòng bằng cách nhấp chuột phải vào ngày bên cạnh phòng bạn muốn phân bổ cho đặt phòng. Điều này đặc biệt tiện dụng khi bạn muốn tối ưu hóa tốt nhất việc phân bổ phòng.

Dễ dàng tạo các đặt phòng nhóm

Bạn có thể nhấp chuột phải vào một ngày trên nhật ký để tạo một đặt phòng cho nhóm cho một số đêm.

Sau đó, bạn có thể chọn các phòng bạn muốn thêm vào đặt phòng theo nhóm (chỉ các phòng có sẵn trong các ngày đã chọn được hiển thị), bạn có thể tùy chọn chính sách giá và chỉ định giá như cho mỗi mục, tổng giá hoặc để hệ thống tính toán giá hiện tại từ giá bán online của bạn.

Kéo và thả ô đặt phòng dễ dàng hơn

Bạn có thể giữ Ctrl (hoặc Cmd trên máy macbook) để kéo ô đặt phòng và bạn có thể chọn mở khóa thuốc. Khi mở khóa, bạn có thể kéo các ô đặt phòng sang ngày mới, sau đó khóa màn hình lại để tránh những thay đổi ngẫu nhiên.

Xem thẻ tín dụng của khách từ màn hình đặt phòng bị hủy

Bây giờ bạn có thể nhấp vào "Xem chi tiết thẻ" trên kết quả từ việc tìm kiếm các đặt phòng bị hủy để truy cập thông tin thanh toán của khách từ hệ thống Vault.

Dễ dàng đánh dấu một đặt phòng là thanh toán

Một số khách sạn đã yêu cầu một phương pháp dễ dàng đánh dấu đặt chỗ là đã thanh toán ... chúng tôi đã thêm phần này vào menu tùy chọn ngay ô đặt phòng.

Did this answer your question?