Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Nhật Ký Đặt Phòng (Diary)
Nhật Ký Đặt Phòng (Diary)

Quản lý đặt chỗ của bạn thông qua Nhật ký

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Màn Hính Nhật Ký (Diary)

Màn hình Nhật ký trình bày các phòng đã được đặt của bạn trong một mạng lưới hàng ngày. Cho phép bạn xem và tối ưu số phòng còn lại trong nháy mắt.

Xem nhật ký trong 8, 14 hoặc 30 ngày một lần bằng cách nhấp vào các nút tương ứng ở đầu màn hình.

Nhanh chóng nhảy tới và quay ngược thời gian bằng cách sử dụng các nút ở phía trên bên trái của cuốn nhật ký, nhảy đến một ngày cụ thể bằng nút lịch.

Các phòng có sẵn của bạn được liệt kê phía bên trái màn hình với mỗi 'ô' đặt phòng theo ngày lưu trú. Tên khách

Tìm kiếm đặt phòng

Sử dụng hộp văn bản ở trên cùng bên phải để tìm kiếm đặt phòng, bạn có thể nhập tên khách, id đặt phòng hoặc tham chiếu đặt phòng từ OTAs đã kết nối. Một danh sách tất cả các đặt phòng phù hợp sẽ được hiển thị trong một danh sách. Nhấp vào một mục trong danh sách sẽ mở ra phần đặt phòng chỉnh sửa.

Nếu bất kỳ đặt chỗ nào trên màn hình nhật ký hiện tại khớp với cụm từ tìm kiếm, nó sẽ được tô sáng.

Ô đặt phòng

Các ô đặt phòng cho thấy phòng nào được sử dụng vào mỗi ngày. Tên Khách được hiển thị trong ô (cho phép không gian), trạng thái thanh toán được tô sáng khi xem chế độ 8 đêm qua biểu tượng tiền tệ được tô màu (đỏ: chưa thanh toán, xanh lục: đã thanh toán)

Di chuột qua ô để xem thông tin bổ sung trong cửa sổ bật lên.

Nhận xét của khách và ghi chú thuộc tính được hiển thị bằng cách di chuột qua biểu tượng 'i' trên ô đặt phòng hoặc tiêu đề của cửa sổ bật lên.

Màu ô đặt phòng

The colours of the pills identify the different status of the reservations. You can sepcify the colours you want to use on the Settings > Colours page, (e.g. if you are moving from another supplier and wish to continue to keep the same colours defined in their system).
The colours will identify if a reservation is:

Màu sắc của ô đặt phòng xác định tình trạng khác nhau của các đặt phòng. Bạn có thể tách riêng các màu bạn muốn sử dụng trên trang Cài đặt> Màu sắc, (ví dụ: nếu bạn đã chọn sản phẩm chúng tôi từ một nhà cung cấp khác và muốn tiếp tục giữ các màu tương tự được xác định trong hệ thống của họ). Các màu sẽ xác định nếu đặt phòng là:
- Xác nhận

- Tạm thời

- Không đến

- Đã hủy

- Đã nhận phòng

- Đã trả phòng
- Được tạo (khi tạo một đặt chỗ mới, các ô đặt phòng được hiển thị trên nhật ký)

- Chưa được phân bổ, (các đặt phòng có thể không được phân bổ nếu không có phòng liên tục tại thời điểm đặt phòng, những điều này cần được giải quyết: xem {đặt chỗ chưa được phân bổ] cho thêm thông tin)

Kéo và Thả

Bạn có thể di chuyển một vị khách đến một phòng khác bằng cách kéo và thả ô đặt phòng sang phòng khác.

Để tránh vô tình di chuyển một ô đặt phòng, chức năng kéo và thả chỉ được kích hoạt khi bạn giữ phím Ctrl trên bàn phím. Sau đó, bạn có thể kéo ô đặt phòng đến một phòng khác hoặc ngày khác.

Kéo cạnh của ô đặt phòng sang trái hoặc phải để thay đổi thời gian lưu trú.

Sau khi di chuyển ô, một cảnh báo sẽ được hiển thị với giá mới được tính cho thời gian lưu trú, giá này dựa trên giá hiện tại trong hệ thống cho các ngày đã chọn. Bạn có thể chọn chấp nhận giá hoặc chỉ định một mức giá khác.

Sau khi lưu giá mới, đặt phòng sẽ được cập nhật với ngày mới. Một email xác nhận có thể được gửi tùy ý cho khách xác nhận các thay đổi.

Kênh ưu tiên

Bạn có thể ưu tiên bán hàng thông qua công cụ nhật ký đặt phòng của mình bằng cách đóng các kênh trực tuyến khác như booking.com hoặc expedia.

Ưu tiên được biểu thị bằng biểu tượng hình tròn ở đầu nhật ký theo ngày.

Bạn có thể chọn mẫu sau:

Đóng tất cả các kênh bán phòng online
(không có bất kỳ đặt phòng online nào được thêm sẽ được chấp nhận trên công cụ đặt phòng của bạn *). Điều này có thể hữu ích nếu bạn có một số lượng phòng hạn chế còn lại và dự kiến đặt phòng sẽ được thực hiện qua điện thoại / khách lẽ.

Đóng các kênh bán phòng trực tuyến trừ website
Công cụ nhật ký đặt phòng của bạn vẫn sẽ bán các phòng có sẵn trên website qua booking engine nhưng các trang web OTA sẽ bị đóng *

Đóng một kênh cụ thể
Nếu bạn chỉ muốn đóng các kênh cụ thể (có lẽ là các kênh hoa hồng đắt nhất của bạn), hãy nhấp vào tên kênh. Biểu tượng kênh sẽ chuyển sang màu đỏ cho biết kênh đã bị đóng, nhấp lại vào kênh để mở kênh vào ngày này. Khi kênh được đóng vào một ngày cụ thể, tất cả các phòng được kết nối sẽ được đóng vào những ngày đã chọn.

* Nếu bạn đã ký hợp đồng cam kết số phòng (tối thiểu) trên OTA, Channel Manager không thể đóng phòng, do đó, đặt phòng vẫn có thể được nhận.

Tự động chọn kênh bán phòng ưu tiên (Tạm dừng bán phòng)

Nếu số phòng của bạn thấp hơn ngưỡng, các kênh sẽ tự động bị đóng. Bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh, bạn có thể ghi đè lên điều này và mở lại phòng để bán.

Khi tính năng bật kênh ưu tiên tự động, trạng thái đóng tạm thời (bán bị tạm dừng) và có thể được mở lại tự động nếu việc hủy được thực hiện do số phòng sẵn vượt quá ngưỡng chỉ định.

Điều này khác với trạng thái đóng rõ ràng vẫn đóng cho đến khi bạn mở lại.

để biết thêm thông tin, xem Ngưỡng hàng đóng phòng thấp

Did this answer your question?