Skip to main content
Thông báo cho Booking.com

Thông báo cho Booking.com về đặt phòng 'không đến' hoặc thẻ tín dụng không hợp lệ

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Không đến (No-Show)
Nếu khách chưa đến, bạn có thể thông báo cho Booking.com từ bên trong GuestDiary.com.

Có các quy tắc ra lệnh khi đặt phòng có thể được đánh dấu là không đến:

Chỗ ở có thể đánh dấu một đặt phòng đầy đủ là "không đến" trong tối đa 48 giờ bắt đầu lúc 00:00 (giờ địa phương) vào ngày sau khi nhận phòng như được chỉ định trong đặt phòng của Booking.com. Nếu chỗ ở cố gắng đánh dấu sự vắng mặt ngoài phạm vi thời gian này, sẽ xảy ra lỗi. Việc đánh dấu không đến sẽ tạo ra sự hủy phòng. Người đặt phòng sẽ nhận được email giải thích việc đặt phòng đã bị hủy và khách sẽ cần thanh toán mọi chi phí hủy bỏ được nêu trên Booking.com.

Một đặt phòng Booking.com có thể được đánh dấu là không đến theo hai cách:
Nhấp chuột phải vào ô đặt phòng và chọn Booking.com khách không đến. Tùy chọn sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn có thể đánh dấu đặt chỗ là không không đến.

2. Từ trong các báo cáo đặt phòng tìm kiếm bấm vào nút hành động. Tùy chọn sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn có thể đánh dấu đặt chỗ là không đến.

Thẻ Tín Dụng Không Hợp Lệ
Nếu thẻ tín dụng không thành công trước khi xác thực hoặc không hợp lệ, bạn có thể muốn thông báo cho Booking.com.

Có các quy tắc ra lệnh nếu một thẻ có thể được đánh dấu là không hợp lệ:

Khách sạn có khả năng đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ nếu chúng không đáp ứng các điều kiện xác thực (Hết hạn, sai số, không đủ tiền, v.v ...). Báo cáo có thể được thực hiện ngay sau khi đặt phòng, cho đến nửa đêm của ngày nhận phòng - theo múi giờ địa phương của người ở. Người đặt phòng có chi tiết thẻ tín dụng không hợp lệ sau đó sẽ nhận được email và SMS từ Booking.com mời họ cung cấp thông tin thẻ thay thế trong vòng 24 giờ.

Thẻ tín dụng có thể được đánh dấu là không hợp lệ theo ba cách.

  1. Nhấp chuột phải vào ô chứa đặt phòng và chọn thẻ tín dụng không hợp lệ của Booking.com. Tùy chọn sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn có thể đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ.


2. Từ tìm kiếm báo cáo đặt phòng, nhấp vào nút hành động và chọn tùy chọn thẻ tín dụng không hợp lệ của Booking.com. Tùy chọn sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn có thể đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ.

3. Từ chi tiết thẻ tín dụng của khách, nhấp vào nút thẻ tín dụng không hợp lệ của Booking.com. Nút sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn có thể đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ.

Sau 24 giờ trôi qua, bạn sẽ có thể yêu cầu hủy từ trong trang cần chú ý.

Nếu chi tiết thẻ mới được nhận từ Booking.com, họ sẽ được thêm vào email xác nhận mới và cũng sẽ ở những nơi thông thường trên nhật ký để biết chi tiết về thẻ. Trang cần chú ý cũng sẽ hiển thị rằng các chi tiết mới đã được nhận cho đặt chỗ trước đó được đánh dấu là có chi tiết thẻ không hợp lệ.

Did this answer your question?