Skip to main content
Booking Chưa Phân Bổ

Các bước cần thực hiện khi đặt phòng không thể tự động được phân bổ cho một phòng

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Khi đặt phòng được nhận từ công cụ đặt phòng hoặc channel Manager, nó sẽ được phân bổ cho một phòng có liên quan.

Có thể là đặt phòng không thể tự động được phân bổ, bạn sẽ cần phải chọn cho đặt phòng này.

Để tránh đặt phòng bị cháy trong trường hợp có đặt phòng chưa phân bổ, 0 phòng trống sẽ được gửi đến các trang web OTA thông qua channel manager và công cụ đặt phòng sẽ được đóng vào những ngày có đặt chỗ chưa được phân bổ, một khi vấn đề được giải quyết, các trang web OTA và công cụ đặt phòng sẽ nhận lại tình trạng phòng chính xác.

Các đặt phòng chưa được phân bổ được tô sáng trong menu và trên bảng điều khiển và các đặt phòng có thể được nhìn thấy trên nhật ký khi xem phạm vi ngày có liên quan.

Bảng điều khiển sẽ hiển thị cảnh báo như sau, bạn có thể nhấp vào hộp màu đỏ để xem các giải pháp có thể theo khuyến nghị của nhật ký.

Việc đặt phòng chưa được phân bổ được làm nổi bật trên màn hình nhật ký bằng cách đặt các ô dưới danh sách các phòng và được tô sáng bằng màu bạn đã chọn.

Trong ví dụ trên, một phòng đôi có sẵn vào các ngày được yêu cầu, tuy nhiên không có phạm vi ngày liền kề để phân bổ đặt phòng.

Bằng cách nhấp vào hình vuông trên bảng điều khiển, nhật ký sẽ chỉ có thể đề xuất phân chia thời gian lưu trú giữa phòng 7 và phòng 6, nó có thể tự động làm điều này cho bạn, do đó, khách sẽ ở trong phòng 7 trong 2 đêm đầu tiên và sau đó di chuyển đến phòng 6 cho đêm cuối cùng

Đây có thể là giải pháp duy nhất của bạn trong một số trường hợp khi bạn không thể phân bổ lại các đặt phòng khác.

Tuy nhiên, trong ví dụ trên bạn có thể di chuyển (giữ ctrl trên bàn phím và kéo viên thuốc từ phòng 7 lên phòng 6), người ở phòng 7 đến phòng 6, điều này cho phép đặt chỗ chưa được phân bổ vào phòng 7 (một lần nữa giữ ctrl trên bàn phím của bạn và kéo viên thuốc lên phòng 7).

Một khi tất cả các đặt phòng chưa được phân bổ đã được phân bổ cảnh báo trên nhật ký và menu sẽ biến mất.

Did this answer your question?