Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Báo Cáo Bữa Sáng
Báo Cáo Bữa Sáng

Làm thế nào để có được một báo cáo chính xác về bữa sáng cần thiết vào một buổi sáng nhất định

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Trong nền tảng GuestDiary.com, giờ đây bạn có thể đánh dấu cả chính sách giá và Nâng cấp/phụ thu là "Bao gồm bữa sáng". Việc bật tính năng này sẽ cho phép bạn chạy Báo cáo Bữa sáng chính xác cho thấy tất cả khách đã đăng ký trong gói chính sách giá / Nâng cấp(phụ thu) "Bao gồm bữa sáng".

Làm cách nào để tôi đánh dấu Gói chính sách phòng hoặc Nâng cấp(phụ thu) là "Bao gồm bữa sáng"?

Đơn giản, điều hướng đến phần chính sách giá (giá> chính sách giá) hoặc phần phụ thu (giá> phụ thu). Cuộn xuống chính sách giá /phụ thu bạn muốn cập nhật và nhấp vào chỉnh sửa. Tìm bữa sáng Bao gồm chuyển đổi và nhấp vào nó.

Làm cách nào để biết Gói chính sách phòng hoặc phụ thu có bao gồm Bữa sáng không?

Bằng cách điều hướng đến phần chính sách giá/ phụ thu, tìm chính sách giá / phụ thu trong câu hỏi và kiểm tra phần Bữa sáng bao gồm, được tô sáng bên dưới.

Báo cáo nằm ở đâu?

Báo cáo được đặt trên trang Báo cáo, được tìm thấy trong Báo cáo> Bữa sáng

Did this answer your question?